Interaksjonsdesign – med fokus på tjenestereiser

6111819493_07c3c998df_bVi studerer alle Informatikk: design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo og prosjektet er en del av etkurs i interaksjonsdesign. Gjennom forelesninger, øvingsgrupper og prosjektarbeid vil vi bygge erfaring med både verktøy, teknikker og informasjonsressurser som brukes i HCI design (Human-Computer Interaction). I emnet inngår prototyping med vekt på å lage flere designforslag for å løse et problem, og utvikle forståelse for hvordan dette påvirker designprosessen og -produktet.

Dokumentasjon
Rapport og dokumentasjon vil bli gjort tilgjengelig på kurssiden til Universitetet i Oslo.

Se prosjektside hos UiO