Inger Sanne Delseg

Inger har en bachelorgrad i medier og kommunikasjon, samt flere års erfaring fra prosjektledelse og markedsføring i musikk-/kulturbransjen.

Preben Ødegård Aas

Preben har en toårlig grad fra NISS (nå: Westerdals) og en bachelor i musikkvitenskap. Har yrkeserfaring med IT.

Silje Merethe Dahl

Silje har en bachelorgrad i spilldesign fra Norwegian School of Information Technology og ved siden av er en racer på grafisk design.

Marius Christensen

Marius har erfaring med webutvilking og er techguru når det kommer til alt fra app-utvikling til APIer.