Siste stopp i prosjektet var summative evalueringer med brukere. I løpet av flere dager lot vi et stort antall brukere teste løsningens funksjoner ved hjelp av «Wizard of Oz» – simulering av løsningens funksjoner. Vi tok både tid fra parkering av sykkel til skade var bekreftet sendt, samt kartla brukernes forventninger og faktiske opplevelser av bruken. Evalueringene viste oss at vi i stor grad hadde funnet et god løsning på problemstillingen, men samtidig at designet og spesielt feedbacken kunne arbeides mer med.

Likevel er prosjektets levetid over, og tidligere denne uka var på tide å presentere prosess og løsning for jury, faglærere og de andre studentene på kurset, samt levere rapport.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Vi har hatt en spennende og fantastisk morsom og lærerik prosess. Dette ga utvilsomt mersmak og vi gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer i fremtiden!