Fredag 30. oktober gjennomførte vi en ekspertevaluering med en av interaksjonsdesignerne hos Designit. Vi presenterte to løsninger basert på Arduino; én med NFC-leser for avlesing av kort, og én med radiosender for en mer automatisert skademelding. Med utgangspunkt i utvalgte designprinsipper fikk vi flere gode og nyttige tilbakemeldinger.

 

Etter gjennomgang av ekspertevalueringen og flere runder med drøfting valgte vi å endre prototypens grensesnitt en siste gang. Løsningen nedenfor er touch-basert og bygger på informasjonen som allerede er lagret om bruker og sykkel. 30 sekunder etter sykkelen er låst i stativet er sykkelen fortsatt knyttet til brukerens ID. Dette gir bruker mulighet til å registrere skade uten å scanne kort først. Slik så den ut under brukertesting i Oslo sentrum torsdag 5. november:

Proto_test051115