Etter presentasjonen har vi brukt uka på å utarbeide high-fidelity prototyper – samme løsning, men med to forskjellige grensesnitt. Vi benytter Arduino sammen med NFC-leser og display, og skal i tillegg gå til innkjøp av en trådløs radiosender. Vi benytter også Sketchup til modellering av beholder til prototypen. Denne skal 3D-printes neste uke.

Fil_000Fil_001

 

 

 

 

 

 

Vi planlegger også flere tester i tiden som kommer. I dag har vi blant annet utformet en siste formativ test – en eksperttest som skal utføres av vår veileder hos Designit, Yenny Otero. Med utgangspunkt i dette skal vi utbedre prototypene og gjennomføre en summativ brukertest der målet er å velge endelig grensesnitt. Vi har noen spennende uker foran oss!

Fil_003 (1)