Etter brainstorming kom vi langt nærmere de problemområdene som var utfordrende for brukerne. Vi ønsket å se på mulighetene for å rapportere skadde sykler da dette er noe mange brukere opplever jevnlig, men likevel velger å ikke rapportere – det har de ikke tid til.

Vi startet å utforme den en første low-fidelity prototype. I denne omgang hadde vi mål om å få svar på følgende:

  • Hvilket forhold har brukerne til rapportering av skadde sykler per idag?
  • Vet de at muligheten for å rapportere er der, og har de i så fall benyttet seg av den?
  • Er de interesserte i å benytte seg av muligheten til å rapportere dersom tjenesten er mer effektiv og tilgjengelig?
  • Hva tenker brukerne i så fall om muligheten til å detalj-rapportere skader?

IMG_1471