Forrige fredag var vi tilbake hos Designit og presenterte funn og et fullstendig journey map for brukernes møte med bysykkel-stativene. Vi hadde også ny workshop, men denne gang med fokus på metoder for brainstorming – hvordan skape rom for kreatitivitet og nye ideer? Resultatet ble en enorm mengde post-it-lapper og selvsagt å glemme ordet «nei» i noen timer.

IMG_4882

Med utgangspunkt i dette fant vi frem til fem «key issues». IMG_4890Med tilmålt tid utarbeidet vi ulike forbedringsforslag – ingen forslag for dumme og alle tanker skulle tenkes høyt. På denne måten kunne vi bygge på hverandres idéer som resulterte i en hel vegg med forslag på kort tid. Etter å ha kategorisert og sortert forslagene systematisk ble det klart for oss hvor de største utfordringene lå. Nå ser vi frem til noen grundige workshops og intensive arbeidsdager før en low-fi-prototype skal presenteres for Designit allerede neste fredag.