I dag har vi fått oss et stor grupperom med masse plass. Dagen går til å sortere data vi har samlet inn fra shadowing/intervju for å kunne utarbeide personas. Vi starter også med å utforme et customer journey map som gjenspeiler tjenesten per dags dato. Senere i prosessen skal vi utforme «the happiest path ever» – den optimale tjenestereisen. INF1500-studenter har i dag Joshi som gjestelærer og jobber med service design og Oslo bysykkel som tema. Vi er invitert til å stikke innom og veilede studentene. Håper selvsagt også på å samle noen gode innspill.

Vi arbeider nå med å få informasjon opp på veggene, så det er lettere å diskutere og flytte ting rundt og visualisere.