I dag satte vi av god tid for utforming av fremdriftsplan. Tidsfristene kommer tett på hverandre – både hos Designit og Ifi, så her gjelder det å ha orden. Til neste møte med Designit er målet å utføre minst fire skyggeintervjuer med brukere i Bysykkel-systemet. For å avgrense prosjektet kommer vi til å forholde oss til kun ett touchpoint; selve bysykkel-stativene der brukerne henter og leverer sykler.

IMG_4726

Designbriefen til emnesiden INF2260 er lastet opp, og vi fikk i tillegg tid til å ferdigstille layout og presentasjoner her på bloggen. Sjekk ut!