Vårt første møte med Designit ga oss en ypperlig start på prosjektarbeidet. Etter presentasjonsrunde og en kort prat om forventninger hadde vi en god gjennomgang av prosjektmål, metoder og tidslinje.

Sammen med Yenny Otero (vår kontaktperson) og en Designit-praktikant utførte vi deretter en tilsynelatende enkel intervjuøvelse. I løpet av fem minutter skulle vi intervjue et annet gruppemedlem med mål om avdekke og forstå eventuelle ønsker eller mål intervjuobjektet måtte ha. Med utgangspunkt i dette foreslo hver intervjuer en løsning for å hjelpe intervjuobjektet å oppnå sine mål, beskrevet som en «happiest path» –  den ultimate løsningen for intervjuobjektet. Etterpå byttet vi roller.

Dette var en overraskende krevende øvelse (spesielt på stående fot), og ga innblikk i hvor essensielt både empati og vinkling av spørsmål er i innledende undersøkelser, og ikke minst grundig planlegging. Vi tar med flere gode innspill fra Designit og gleder oss til å starte prosjektet!

designit_dag1