SYKKEL I SENTRUM

Prosjektet

I samarbeid med Designit jobber vi med å forbedre Oslo Bysykkels eksisterende tjeneste. Vi ønsker å skape en god og helhetlig opplevelse ved å sette brukeren i sentrum og utvikle løsninger av høy kvalitet i samsvar med bedriftens fremtidige strategi.

HVEM ER VI?
Inger
Preben
Silje
Marius